НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"
Финално: Без олово във влажните зони
След новите мерки срещу Covid-19 – Ловният сезон продължава
НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

Любопитно

Разселиха първите за 2020 г. елени лопатари  в Източните Родопи
„Сърце в гората“ – книга за възхода на ловното движение от Стефан Манолов
Индия – Covid-19 удари най-силно рибарския бранш
Scroll to Top