Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

120 години ЛРС-Пещера

На 29 септември ловците от ЛРС-Пещера тържествено отбелязаха своята 120-годишнина. В центъра на града бяха осветени знамената на 11-те дружини и бе открита ретроспективна фотоизложба. С грамоти за заслуги към развитието на ловното стопанство в ЛРС-Пещера бяха наградени 23-ма ветерани и отличили се ловци.

Официални гости на събитието бяха председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, кметът на община Пещера Николай Зайчев, кметът на община Батак Петър Паунов, народният представител Йордан Младенов. Подаръци и приветствени думи поднесоха председателите на всички ловно-рибарски сдружения от областта – Пазарджик, Панагюрище, Батак, Септември и Велинград.

„Във всички стадии от своето съществуване са неизброими и неоценими делата и приносът на пионерите, на техните следовници, на поколенията ловци и риболовци за развитието на ловното и риболовно дело, за поддържането и обогатяването на флората и фауната в нашия край – каза в своето слово председателят на ЛРС-Пещера Иван Джинев. – Днес сдружението развива своята дейност на територията на 11 ловно-рибарски дружини с над 1100 члена. Изградена е и се поддържа добра материална база като ловен дом, магазин, клуб-ресторант и пъстървово стопанство. През всички тези години нашата организация е водила пълноценен и ползотворен живот, с което си извоюва признанието и уважението на българската ловна общественост.

Изказвам благодарност на всички, които уважиха с присъствието си нашето тържество.“

Преди да връчи кристални почетен плакет на Националната организация, нейният председател Васил Василев в обърна с топли думи към ловците от Пещера:

„От името на УС на НЛРС-СЛРБ поздравявам ловците от ЛРС-Пещера и техните гости с този изключителен празник. 120 години е възраст за една организация, която вдъхва у мен респект и съм уверен, че тя е резултат от фактът, че ловците от сдружението са успели да съхранят традициите, завещани от онези 12 първооснователи, които са създали това ловно-рибарско сдружение. Вярвам, че заедно ще продължим да защитаваме правото си да стопанисваме дивеча, да опазваме българската природа и ползваме нейните блага.

В навечерието на откриването на ловния сезон искам да обърна внимание на голямата отговорност както към обществото по отношение на правилното ползване на дивечовите запаси, които са ни поверени, така към своите другари, тъй като най-важно е всички живи и здрави да се връщаме от ловните излети. Пожелавам здраве и „Наслука!“

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ