140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

130 полудиви патици разселиха в ЛРС-Долна Митрополия

разселване долна миртополия

В изпълнение на „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч” преди няколко дни ЛРС-Долна Митрополия разсели 130 полудиви патици, осигурени от дивечовъдното стопанство на фирма „Сокол–БЛРС“ ЕООД в град Луковит.

Сдружението, в лицето на неговия председател, изразява своята благодарност към управителя на фирма Сокол – инж. Борислав Бечев, за доброто качество на птиците.

Същите бяха доставени до град Долна Митрополия със собствен транспорт и без ветеринарномедицински загуби. При разселването си личеше, че патиците са изключително жизнени и добре гледани. Благодарност и към ръководителя Цецко Александров и служителите в стопанството, които са създали превъзходни условия за качествено отглеждане и комфорт на птиците.

разселване долна миртополия

Полудивите патици бяха разпределени в ловно-рибарски дружини Староселци с председател Марин Иванов, Ставерци с председател Дилян Братанов, Ореховица с председател Борислав Георгиев, Долна Митрополия с председател Анатолий Ангелов и Горна Митрополия с председател Иван Димитров. Дружини с традиции и висока отговорност.

Тази година интерес проявиха и ловците от дружината в село Долни Луковит с председател Йордан Иванов.

Разселването както винаги се осъществи в стари корита на река Искър останали след корекцията, завирени, заблатени и обрасли в папур, трева и храсталаци. Така се осигуриха естествени укрития и добри условия за гнездене. Само край Долна и Горна Митрополия птиците бяха разселени в микроязовири.

Валери Ангелов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ