140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

150 ловци се запознаха с напредъка по проекта „Живот за сокола“

проекта

Сериозна дискусия на тема „Превенция и борба с бракониерството на грабливи птици. Обсъждане на предложения за промени в законодателството по отношение на санкциите за отстрел на защитени видове“ се състоя по време на представянето на напредъка по проекта “Живот за сокола”, част от програмата LIFE20 /NAT/BG001162.

Събитието бе част от националното съвещание на ръководствата на ловно-рибарските сдружения от страната, което се проведе на 14 ноември в Арбанаси.

Обсъдени бяха практики по опазване и съхранение на местообитанията, незаконно използване на пестициди и отрови, преследването и улавянето на защитени видове, включително и ограбването на гнездата на грабливи птици.

Анани Любенов от българския соколарски съюз изнесе презентация на тема „Развъждане и отглеждане на соколи и други грабливи птици. Борба срещу незаконната търговия с грабливи птици.“

Отбелязано бе, че през 2016 г. е бил създаден екип от специалисти, чиято цел е борбата с отровите и последиците от тях. Този екип е част от “Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа за периода 2021 – 2030 г.” Те разполагат с две обучени кучета, внесени отвън, които вече активно работят в България, реагирайки на сигнали за отравяне на дивата природа.

проекта

В призива си към българските ловци, участниците в събитието настояват за внимателно придвижване в гората и при разпознаване на отравяне да уведомяват на номер 112, допринасяйки за предотвратяването на трагични случаи и защитата на дивата природа.

На форума бе представена и онлайн версията на въпросника по проекта, който бе разработен съвместно с екипите от НЛРС-СЛРБ, БДЗП и Зелени Балкани.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ