Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

18-и събор на ЛРС-Антоново в Тузлука

Георги НИКОВ

Хубаво време и много веселие се изсипа в авгус­товския ден на традицион­ния ловен събор, който проведе ЛРС-Антоново. Под сенчестите дървета в тузлушката гора, където природата е оформила ес­тествен салон, се събраха ловците от дружинките и техните близки и познати. Съпричастни на на праз­ника станаха кметът на об­щина Антоново Хайредин Мехмедов, председателят на ЛРС-Омуртаг Метин Ахмедов и др.

Откривайки събора, председателят на анто­новското сдружение Румен Рафаилов поздрави всич­ки участници и им пожела много веселие на чудесна­та проява и вдигна наздра­вица за успешен ловен се­зон: „В последно време все по-голяма е популацията на дивеча, което се дължи на грижата на ловците от дружинките. Началото на този сезон е много успе­шен, ловците отстрелват доста пъдпъдъци и особе­но много е гривякът в райо­на ни и излетите са много сполучливи. Гургулиците също са много в нашите ловни полета. Правим този ловен събор и празнуваме с много голямо удоволст­вие, защото ловците заслу­жават това уважение. Убе­ден съм, че ловните събори са добра форма да се съ­бираме, за да се сплотяват колективите. А едно такова преживяване ще се помни дълго, защото има какво да разкажат ветераните, а и младите ловци да приемат по-силно ловното хоби.“

Председателят Румен Рафаилов награди побе­дителите в състезанията по ловна стрелба, за което разказваме отделно. Много голямо уважение получи ветеранът на сдружение­то, 87- годишният Васил Иванов от ЛРД-Орач, който бе награден с юбилейно отличие. Той е най-старият действащ ловец в сдруже­нието.

Ангел Стефанов, бивш председател на сдруже­нието, сега води ЛРС- Орач, сподели: „Щастливи сме, че има такива праз­ници, които ни обединяват и създават настроение още в началото на ловния сезон. Това е една тради­ция, създадена в нашето сдружение от много годи­ни и продължава с нови изненади. Днес се наслаж­даваме отново на прежи­вяванията си“, каза той и се гордее, че най-старият ловец Васил Иванов е от неговата дружинка, като му пожелава още много време да е сред тях на излети­те. Бившият председател на сдружението Димитър Димитров, ловец в дру­жинката в родното си село Черни бряг каза: „Съборът стана традиция от 2000 г. и това е 18-ото му издание, хубаво е, защото всички­те дружинки се събират, ловците се виждат, което сплотява редиците, спо­мага на хората да обменят опит. Това е важно в край­на сметка, за да се създа­ват традиции, а от години има идеи някои дружинки да правят чешми, заслони, пейки, маси и така нататък, значи кътове за отдих и почивки, които се ползват не само от ловците, а и от населението.“ Исмаил Аки­фов, председател на най- голямата ловна дружинка, тази от с. Стеврек, казва: „Днес сме около 70 ловци на празника, добре сме се подготвили, две едри агне­та опекохме, съпругите ни направиха шкембе чорба, с балканска ракия, празни­кът е много хубав. Нашият ловец Юмер Шевкезов – Богито много успешно се представи в стрелбата по силует на диво прасе и зае първото място.“

Изобилието по масите с мезета и най-вече с печени агнета и разнообразните питиета дразнеха апетита и подканваха за наздрави­ци. А когато засвири шу­менският оркестър „Гала бенд“ и запя певицата Галина Венелинова, ця­лата гора се обля с музи­ка, тропнаха и народните хора, най- атрактивно бе мъжкото, водено от ловци­те на ЛРД-Стеврек. Така до късните следобедни часо­ве празнуваха антоновци сред природата и си поже­лаваха добър сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ