140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

200 фазана разселиха в ЛРС-Тетевен

ЛРС-Тетевен разсели на 1 април 200 фазана, доставени от стопанството на фирма “Сокол-БЛРС” в Русе. Птиците са на 270-дневна възраст и са разселени в типични местообитания за вида в отлично състояние.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“СЛР – Ловно-рибарско дружество “Тетевен” – гр. Тетевен
Пощ. код: 5700
Телефон: 5 -25-41
Мобилен: 0888 987 190

Реклама

ЛОГО - СЛРБ