140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

26 лопатара разселиха в ЛРС-Харманли

лопатари харманли

Ловно-рибарското дружество „Сокол“ в  Харманли е партньор на Българското дружество за защита на птиците в работата по възстановяването на популацията на елена лопатар в района на Сакар. Първите 26 животни бяха разселени през първата седмица на  ноември. Предстои разселването на още поне 30 елена, чието движение ще бъде проследявано с предаватели и фотокапани. Елените се предоставят на ЛРС-Харманли от БДЗП, а грижата за тях в първите месеци след освобождаването им  в природата ще поемат ловците от Харманли.

лопатари харманли

Възстановяването на популациите на елените е част от цялостните усилия на БДЗП в партньорство с ловните сдружения, Югоизточното държавно предприятия  в Сливен и Фондация „По-диви Родопи“ за възстановяването на природните екосистеми в района на Зеления пояс от Източните Родопи до Сакар и Странджа.

Като  изпасват растителността, елените играят ключова роля за поддържането на откритите местообитания, което е от огромно значение за опазването на биологичното разнообразие. Елените са и важна част от хранителната верига. Те са храна за хищниците, а с останките от телата им се хранят лешояди, орли и гарвани. Районът, в който са разселени елените, се посещава често от черните лешояди, освободени в рамките на програмите за реинтродукция в Източните Родопи и Стара планина.

Дейностите по възстановяването на елените в Сакар се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за връщане на дивите животни (European Wildlife Comeback Fund) и Програмата за застрашените ландшафти, уточняват  от БДЗП.

Златка Михайлова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ