140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

300 яребици и 200 фазана литнаха в полетата на ЛРС-Септември

разселване септември

Ловците от ЛРС-Септември извършиха разселването на поредната партида пернат дивеч на 22 август, което е в резултат на „Националната  програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси на НЛРС-СЛРБ”.

90-дневните 300 яребици вече бродят из ловните полета на ловно-рибарските дружини в селата Ветрен, Ковачево, Карабунар, Калугерово и Сестримо. Сдружението в Септември всяка година прави необходимото, за да бъдат разселени в района фазани, яребици и зайци, за които ловците се грижат чрез охрана и системно подхранване.

разселване септември

„Резултатът е видим. Ловците са доволни, че по време на лов срещат яребишки ята, пазят си ги, за да ги ловуват в разрешения сезон, още повече, че тук ловът на тези видове дивеч е характерен за този край и носи на ловците големи емоции” – каза председателят на УС на сдружението Стоян Серев.  

Заедно с яребиците ЛРС-Септември получи и веднага разсели 200 90-дневни фазана, които обогатяват популацията на вида в дружинките на Ветрен, Калугерово, Ковачево и Септември.

разселване септември

Фазаните и яребиците са излюпени и отгледани в производствените стопанства на фирма „Сокол-БЛРС” ЕООД в Русе и Сливен, на която сдружението в гр. Септември има доверие за качеството на разселваните животни и благодари за професионализма на нейния управител Борислав Бечев.

Мариана Мандичева

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ