140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

45 кеклика намират нов дом в ловните полета на ЛРС-Брезово

На 26 февруари ЛРС-Брезово се включи в пролетното разселване на кеклици. Сдружението получи 45 представители на вида, отгледани в стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Сливен. Сдружението участва активно в разселванията на пернат дивеч, като предварително винаги прочиства ловните си райони от хищници.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Средногорец” – гр. Брезово
Пощ. код: 4160
Телефон: 27-29
Мобилен: 0888 516 354

Реклама

ЛОГО - СЛРБ