Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

5 март – Мащабно пролетно разселване на дивечови птици в системата на НЛРС-СЛРБ

разселване

На 5 март в ловностопанските райони на 9 сдружения се извърши пролетно разселване на 2550 бр. 270-дневни фермерно отгледани дивечови птици (фазани и яребици).

Пернатите бяха доставени от производствените стопанства на фирма „Сокол-БЛРС“ в Русе и Сливен.

разселване

Традиционно в ЛРС-Брезник са доволни от резултати от разселването на 270-дневни птици

Със специализиран транспорт на ЛРС-Разград и ЛРС-Троян бяха доставени съответно 860 бр. и 200 бр фазани.

разселване

За първи път мащабно разселване на пернат дивеч в ЛРС-Трън

Със специализирания транспорт на фирма „Сокол-БЛРС“ яребици получиха ЛРС-Панагюрище – 50 бр., ЛРС-София-север – 525 бр., ЛРС-София-изток – 263 бр., ЛРС-Трън – 670 яребици и 25 кеклика, ЛРС-Брезник – 175 бр. яребици, ЛРС-Благоевград – 60 яребици, ЛРС-Петрич – 350 яребици.

разселване

Получаване на яребиците в ЛРС-Петрич

Птиците бяха доставени навреме и в отлично състояние, като бяха разселени в оперативен порядък. Очакванията са през месеците юни и юли популацията на пернатия дивеч да се е увеличила с 6000 фазани и 9000 яребици.

разселване

Екипът на фирма “Сокол-БЛРС” доставя пернатите на ЛРС-София-север

Стопанствата на фирма „Сокол-БЛРС“ през 2024 г. ще задоволят нуждата от разселване на пернат дивеч на ловно-рибарските сдружения със 100 000 фазана, 25 000 яребици, 8 000 кеклика, 6 000 полудиви патици, от различните възрастови групи, и 2 000 диви заека.

разселване

263 яребици ще обогатят ловните полета на ЛРС-София-изток

Тези цифри показват, че ловно-рибарските сдружения осъзнават, че средствата, които отделят за стопанисване на дивеча, отиват по предназначение за разселване и изграждане на биотехнически съоръжения.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ