140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

5-та конференция на Динарско-Балканско-Пиндоската платформа за едрите хищници в София

платформа

На 11 и 12 юни домакин на Петата конференция на Динарско-Балканско-Пиндоската платформа за едрите хищници е Министерство на околната среда и водите с подкрепата на МЗХГ, ИАГ  и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюза на ловците и риболовците в България“.

Събитието включва презентации от организаторите, както и от Европейската комисия.

Темите на дискусиите са по въпроси, свързани с предизвикателства пред управлението на едни от най-емблематичните биологични видове едри хищници (кафява мечка, вълк и рис), дебати относно конфликта със селскостопанските животни и ролята на ловците в усилията за решаването им.

платформа

Тази платформа е инструмент за дългосрочен обмен за трансгранично управление и наблюдение на едрите хищници с представители на националните и регионални власти, както и всички заинтересовани страни в тази част на Европа. 

По време на двудневната среща и теренното посещение на Природен парк „Витоша“ експерти ще представят добри практики в управлението и стопанисването на дивата природа, както и ще споделят проблемите и пречките, които ги съпътстват. 

Националното ловно-рибарско сдружение бе представено от председателя инж. Васил Василев и експертите Стилиян Герасков и Хари Иргев.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ