140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

500 дъбови фиданки и ново изкуствено гнездо за царските орли

Ново изкуствено гнездо и 500 дъбови фиданки за цар­ските орли в Сакар и Западна Странджа осигури екипът на LIFE проекта „Земя за царския орел“ на БДЗП. Залесяването с над 500 корена от цер (вид дъб) се извърши в 3 площад­ки в защитени зони от еколо­гичната мрежа Натура 2000 – една площадка в „Западна Странджа“ и две в защитена зона „Сакар“. С новите фидан­ки засадените от началото на проекта дървета стават над 1500 в общо 27 площадки с обща площ от 26,5 дка в защи­тени зони от мрежата Натура 2000.

Последното засаждане на фиданки и поставянето на изкуствено гнездо за царски орли протече при ниски за се­зона температури и силен вя­тър, но въпреки това успешно.

Новопостроеното изкустве­но гнездо е в района на Запад­на Странджа, на високо дърво в подходящо за царските орли местообитание. Проучвани­ята сочат, че близо 20% от изкуствените гнезда стават дом на царските орли. Това е една от най-ефективните мер­ки за опазване на вида, тъй като строежът на ново гнездо е трудна и отнемаща много енергия задача, особено за младите двойки царски орли, които пристъпват за пръв път към размножаване.

До момента има поставе­ни на дървета 16 изкуствени гнезда за царски орли в защи­тени зони от мрежата Натура 2000. Планирано е поставяне­то на общо 40 изкуствени гнез­да в защитени зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Камен­ски баир“ и „Адата – Тунджа“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ