140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

57 констатирани нарушения на ЗЛОД през миналия ловен сезон

По данни на ИАГ през изминалия ловен сезон, обхващащ периода 11 август 2018 г. – 24 февруари 2019 г., на територията на цялата страна са извършени 82 686 проверки, от които 72 320  на ловци, 5 977 на ловни дружини, 3 947 на превозни средства, 442 проверки на други физически лица.

В процеса на проверките са установени 57 нарушения, от които 48 са разкрити и за тях са съставени актове за установяване на административни нарушения. Останалите са констатирани с протоколи. В резултат на проверките са задържани 2 бр. жив дивеч, 9 бр. оръжие и 19 бр. боеприпаси. В проверките са участвали 3 074 служители на РДГ, 625 служители на МВР, 2 519 служители на ДП, ДГС, ДЛС и 71 представители на ловни сдружения.

В началото на ловния сезон, когато се ловува на пернат дивеч, най-често срещаното нарушение е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, които са забранени при лов на мигриращ дивеч според разпоредбите на Бернската Конвенция и ЗЛОД. При проверките инспекторите често конфискуват такива устройства. Другите най-често срещани нарушения са ловуване без билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване извън указаното в разрешителното място и време и за неправомерно използване на сачми с диаметър над 6 мм при групов лов на дива свиня. Останалите са за непопълнени реквизити в разрешителното за лов, за употреба на алкохол, за превозване на убит дивеч и др.

Прави впечатление, че нарушенията, свързани с употребата на алкохол, липсата на сигнална екипировка и на ловен билет са установени основно в началото на ловния сезон. В следствие на предприетите мерки и засиления контрол от страна на горските инспектори тези нарушения са ограничени. Въвеждането на ежеседмичните проверки по време на активния ловен сезон дава много добри резултати и е едно от мероприятията по контрола, което води до ограничаване на нарушенията по ЗЛОД.

За изминалия ловен сезон са констатирани следните нарушения за:

– употреба на алкохол са съставени 3 акта;

– ловуване без сигнален цвят в облеклото са установени 10 нарушения;

– ловуване без или с нередовни документи – 9 бр.;

– ловуване в забранено място – 13 бр.;

– отстрелян неразрешен за лов дивеч – 5 бр.;

– използване на сачми над 6 мм – 3 бр.;

– незаконно оръжие, или с повече от 3 патрона – 6 бр.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ