Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

60-а генерална асамблея на CIC

Между 28 и 30 април се състоя честване на 60-годишнината на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Събитието бе разпределено в три европейски столици – Прага, Братислава и Будапеща. Представителната делегация от България се състоя от Иван Петков (председател на НЛРС-СЛРБ), Григор Гогов (главен секретар на НЛРС- СЛРБ), Александра Топузанска (международно сътрудничество към НЛРС-СЛРБ), Илия Михайлов (председател на ЛРС-Добрич), Веселин Симеонов (председател на ЛРС-София-север), и Владимир Райчев – член на издателския съвет към Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Мотото, под което се проведе асамблеята, беше „Ловът: да съхраним дивия свят – ключ към глобалното културно наследство”. В следващите редове ще ви запознаем с някои от основните акценти и теми на дискусия в три от направленията на CIC:

НАПРАВЛЕНИЕ “ПРИЛОЖНА НАУКА”

CIC осъзнава ключовата си роля във връзка с пропагандирането – диви животни да не бъдат отстрелвани в рамките на оградени терени, или тази практика да бъде отрегулирана по по-хуманен начин. В тази връзка делегатите бяха помолени да се включат активно в диалога със собственици на земя, ловни организации и правителствени агенции в съответните държави, които представляват.

Едно от основните постижения за миналата година е възстановяването на сайта www.africanindaba.co.za, който е предназначен за ловците, интересуващи се от опазването на дивата природа. Главен приоритет на направлението за тази година е завършването на Червената книга на CIC.

НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИКА И ПРАВО”

В юридическо отношение, направлението положи основите на създаването на интернет сайт, който да бъде свързан с главните бази данни в сферата на екологичното право – ECOLEX и FAOLEX. Проектът се осъществява съвместно с Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Тази инициатива ще даде възможност на CIC, много правителства и съответните агенции към тях, да ползват най-добрите практики, осъществявайки различни проекти.

Полагат се също така усилия съвместно с Интерпол и Службата по наркотици и престъпления към ООН за намаляване на престъпленията свързани с дивата природа.

КООРИДНАЦИОНЕН ФОРУМ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА 2012 г.

Миналата година бяха проведени 7 срещи на форума. На този в Белград през март, основната тема бе „Проблемът с раздробяването на основните национални ловни организации на по-малки сдружения”. В Сърбия проблемите в това отношение са малко по-сериозни и CIC се надява да успее с консултативни средства да окаже допълнителна подкрепа.

Между 24 и 26 октомври се състоя най-важната среща на форума. Тя се проведе в Чехия. Присъстваха делегати от България, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Сърбия, Черна гора и Русия. Основната тема бе управлението на запасите от дребен и среден дивеч. Президентът на CIC Бернар Лозе подчерта нуждата от координирани действия на международно равнище за разрешаване на съществуващите проблеми. Основните теми на срещата бяха в три сфери:

– Селскостопанската политика 2014-2020;
– Управление на дребен и среден дивеч в страните от Централна и Източна Европа;
– Оценка на трофеите;

На форума бе приета важна резолюция, която ще послужи в бъдеще, като основна юридическа рамка за някои държави, които търсят баланса на интереси между селскостопанските производители и ловците.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ