140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

85 % от рибата в България идва от Черно море

85 % от рибата в България идва от Черно море, според доклад на  Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Общият улов  в страната за 2014 г. е бил 8689 тона, от които 8546 тона в Черно море, 1322 тона във вътрешни водоеми и 142,8 тона  в река Дунав. В сравнение с 2013 г. общо уловеното количество бележи спад от 9,8%.

Българският риболовен флот се състои от 2005 риболовни кораба. През периода 2010 – 2014 г. най-често улавяна е цацата, сафрида, илария, барбуня, попчета, калкан и рапани.

От началото на 2016 г. до сега са хванати 1496 т  цаца,  229, 8 т барбуня и 30 тона сафрид. Други риби с голяма улов са Морската лисица, Черноморската бодлива акула, хамсия, попчета, калкан, морски паламуд, кефал и др.

До началото на тази година риболовният флот по река Дунав се състои от 1346 броя риболовни кораби.  Най-често ловените видове там са  пъстър толстолоб, шаран, бял толстолоб,каракуда, платика, бяла мряна и други.

В доклада се посочва още, че аквапроизводството в България има относително малък дял в пазара на труда на национално ниво (0.38% от работната сила в страната). Има около 12 260 наети работници, от които 15.7% са жени. В морския подсектор по рибарство работят 3430 души.

Рибарството във вътрешността на страната допринася значително за развитието на икономиката на регионално равнище – 1620 наети работници. Аквапроизводството осигурява заетост на пълно работно време на почти 5 хил. души.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ