НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Абонамент за любимите Ви медийни издания

Уважаеми ловци и риболовци,
Издателят „Сокол-БЛРС ЕООД Ви“ предлага абонамент на изданията си за 2020 г. с безплатна доставка от куриер на домашния Ви адрес. В обновения си вид, с разнообразната тематика, вълнуващи репортажи и брилянтни фотоси, смятаме че най-продаваните ловни издания ще Ви бъдат доста полезни при упражняването на любимото хоби.

Цените за годишния абонамент са:

Списание “Лов и риболов” – Месечно издание. 

60 лв./на година (12 издания)

Вестник „Наслука“ – единственият седмичник за лов, 
риболов и природа в България.

50 лв./година (50 броя)

Цените за годишния абонамент са:

Списание “Лов и риболов” – Месечно издание. 

60 лв./на година (12 издания)

Вестник „Наслука“ – единственият седмичник за лов, 
риболов и природа в България.

50 лв./година (50 броя)

Поръчайте - Ловен календар 2020 !

blank

Как да се абонирате или да поръчате календар?

Стъпките за абонирането са следните:

1. Плащане с платежно нареждане в която и да е местна банка, с посочване на две имена в платежното, на банкова сметка:
“Сокол-БЛРС” ЕООД, гр.София, бул. “Витоша” 31-33 Общинска банка клон – Денкоглу код SOMBBGSF;
IBAN: BG20 SOMB 9130 1011 1052 02

2. Съобщаване на заявка за желания абонамент на имейл: sokol.blrs@abv.bg или тел: 0896 806324 – инж. Красимир Алексов; тел: 02 4174306 – Маргарита Павлова, с посочен точен адрес за получаване (за списъка за доставка на „Български пощи“).

Поръчайте - Ловен календар 2020 !

blank

Как да се абонирате или да поръчате календар?

Стъпките за абонирането са следните:

1. Плащане с платежно нареждане в която и да е местна банка, с посочване на две имена в платежното, на банкова сметка:
“Сокол-БЛРС” ЕООД, гр.София, бул. “Витоша” 31-33 Общинска банка клон – Денкоглу код SOMBBGSF;
IBAN: BG20 SOMB 9130 1011 1052 02

2. Съобщаване на заявка за желания абонамент на имейл: sokol.blrs@abv.bg или тел: 0896 806324 – инж. Красимир Алексов; тел: 02 4174306 – Маргарита Павлова, с посочен точен адрес за получаване (за списъка за доставка на „Български пощи“).

[sharing_buttons]

Scroll to Top