Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Абсолютен дебютант спечели турнира в гатер на с. Черноочене

На 7 април на полигона в с. Черноочене се проведе със­тезание в гатер за ловни кучета. В състезанието участваха 54 кучета от предвари­телно записани 60. Между тях бяха и представители на Турция и Гърция.

В най-общ план може да се каже, че в състезанието участваха изключително добре подготвени четириноги. Строгият надзор на съдиите допринесе допълнително за качеството на турнира.

За радост на всички ловци от Смолянско на първо мяс­то се класира кучето Рино от с. Старцево със собственик Александър Бодуров. Рино е лудогорско гонче на шест години и е в отлична форма, доказало своите качества и на терен в родните гори. Вто­ро куче от Смолянско успя да се включи в шестицата, като се класира на шесто място. Това е кучето Боби на ловеца Ваклин Мусков.

Третото куче на Димитър Читанов също успя да се кла­сира, макар и на по-скром­ната 26-а позиция. Отзиви­те на смолянските ловци, участвали в състезанието, са изключително положител­ни относно организацията и най-вече от достойното кла­сиране на четириногите от Смолянска област. Не трябва да се отминава и фактът, че състезанието бе изключител­но оспорвано, защото в него участваха много добре под­готвени кучета от страната и съседните ни държави – Тур­ция и Гърция.

По телефона председа­телят на ЛРД-Фабрика към ЛРС-Смолян Сергей Тодо­ров сподели: „Надпревара­та беше много оспорвана. Нашите кучета участват за първи път. Не са тренирани на полигон, но се справиха блестящо. Почти на шега решихме да се включим в състезанието, но успяхме да завоюваме призовото място.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Кърджали” – Гр. Кърджали
Пощ. код: 6600
Телефон: 6-22-60
Мобилен: 0886 060 341

Реклама

ЛОГО - СЛРБ