Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Активна дейност на сдружението година отчетоха ловците от ЛРС-Перник

събрание перник

На 20 април в Младежкия дом в Перник, в присъствие на 44 от общо 50 поканени делегати, ЛРС-Перник проведе годишното си отчетно събрание.

Началото бе поставено с тържествено посрещане на знамената на 9-те ловно-рибарски дружини в състава на сдружението и минута мълчание в памет на героите, паднали по време на Априлското въстание.

На събранието бяха представени годишният отчет за дейността на сдружението и финансовото му състояние през 2023 г., както и отчета на Контролния съвет за изминалата календарна година.

събрание перник

Избрани бяха и делегатите, които ще участват в Общото събрание на Националната организация на 14.06.24 във Велико Търново.

В точка „Разни” бе обсъдено желанието на ловците да закупят терен, на който да изградят свое стрелбище. На този етап то остава на ниво идеен проект и търсене на варианти поради голямото вложение на средства, което изисква.

Към настоящия момент членове на ЛРС-Перник са 636 ловци, от които – 10 жени. Стопанисваната ловна площ е 30 145 ха в съотношение 60% към 40% на земеделски земи към горска площ.

събрание перник

ЛРС-Перник запазва традицията да участва във всички инициативи и събрания на НЛРС-СЛРБ, обобщи председателя му Виктор Вучков в отчетния си доклад. Акцент в работата през изминалата година е и популяризирането на дейността на сдружението чрез репортажи и материали в различни регионални и национални медии.

Като положителни резултати бяха отчетени турнирът по правилата на „Св. Хуберт”, проведен за втора поредна година в ловностопанския район на ЛРД-Витановци, наскоро завършилият ремонт на сградата на сдружението с обособяване на 3 допълнителни офиса и оборудване на заседателна зала, както и зарибяването на езерото в м. „Тръстов дол” с шаран и бял амур през април тази година.

През 2023 г. ЛРС-Перник е издало и 1384 риболовни билета.

Успешно завършили курса за придобиване право на лов, организиран от сдружението, са 30 млади ловци.

Сдружението е заявило за разселване 135 яребици, 135 фазана, 34 броя див заек за пролетно и есенно раселване.

Дейностите по подхранване на дивеча са на много добро ниво, в момента в ловностопанските райони на дружините функционират 54 хранилки за сърна, 70 за дива свиня, 53 за яребица и фазан, 17 за заек, 55 солища, 34 калища и 16 листници. Засадени са около 100 дка дивечови ниви, изразходвани са над 55 тона концентриран фураж, разнесени са над 2 тона каменна сол.

Достойни за похвала са усилията на ловците от ЛРД-Дивотино, ЛРД-Студена, ЛРД-Мещица, ЛРД-Голо Бърдо и ЛРД-Батановци.

По отношение на резултатите от изминалия ловен сезон ловците от ЛРС-Перник са отстреляли 14 скитащи кучета, 218 лисици, 143 чакала, 246 яребици, 66 заека, 13 сърни, 93 диви свине, 6402 пъдпъдъка, 31 гургулици, 339 гривяка, 167 зеленоглави патици и 47 горски бекаса.

Видно е, че на територията на сдружението има голяма популация от хищници, като с цел по-добрата им регулация много от дружинките са изградили и стървилища, които повишават значително ефективността на лова.

Най-желан и динамичен, разбира се, остава ловът на дива свиня, като през сезон 2023-2024 първенци са ловците от ЛРД-Бучино с 43 броя, следвани от ЛРД-Люлин – 20 бр. и ЛРД-Мещица – 11 бр.

Юри ТОЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ