Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Акценти от по-важните промени в закона за рибарството и аквакултурите

Вече съобщихме, че Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за рибарството и аквакултурите, а след официалното им обнародване в бр. 55 на „Държавен вестник“ те влизат в сила. Ще ви запознаем с някои аспекти, касаещи любителите риболовци.

         Служителите на ИАРА вече ще имат право да задържат нарушители до идването на органите на реда. При нужда надзорниците са упълномощени да използват сила.  Могат също да използват технически средства за заснемане или записване. Освен това ще имат право да използват моторни превозни средства със специален режим на движение по време на изпълнение на служебните си задължения.

         Всички любители риболовци, с изключение на децата до 14-годишна възраст, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов. Няма да се издава билет за любителски риболов, без попълнена декларация.

         Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, ще са задължени всяка година да изразходват не по-малко от 5% от стойността на издадените от тях билети за зарибяване на обекти, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол. Предвижда се глоба в размер от 2000 до 5000 лв. за юридическо лице, което наруши разпоредбата.

         С новите промени в закона се въвеждат и нови забрани. Забранява се риболовът с мрежени риболовни уреди във вътрешните водоеми на страната, забранява се тяхното пренасяне и превозване, без валидно разрешително за стопански риболов или без регистрация по реда на чл. 25 от ЗРА. Въвежда се и забрана за пренасяне и превозване на уреди за електроулов, без валидно разрешително за улов с научноизследователски цели.

         С поправките в закона се променят и санкциите: глобата за пренасяне или превозване на мрежени риболовни уреди и/или технически устройства за улов с електрически ток ще бъде от 2 до 3 хил. лв. Глоба в размер от 100 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1600 лв., се предвиждат за лице, което издаде билет за любителски риболов в нарушение на правилата. Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице ще може да отнема за срок до 1 година правото на разпространение на билети за любителски риболов на лице, което нарушава разпоредбите.

          Вследствие на промените в ЗРА, се налагат и промени в Наказателния кодекс. С глоба от 10 до 15 хил. лв. и лишаване от свобода ще бъдат наказвани нарушителите, които ловят риба чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества. Промените предвиждат още лишаване от свобода до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв. или пробация за всички, които ловят риба с електрически ток без разрешително, или с риболовни мрежи в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, за които лицето има регистрация, но в случай, че са налице две или повече влезли в сила наказателни постановления за административни нарушения по ЗРА; в забранени места, в непромишлени води през размножителния период и при ловене на видове, забранени за улов.

         От 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 15 до 20 хил. лв. е наказанието при престъплението извършено от две или повече лица; извършено в съучастие със служител на Агенцията, възползвал се от служебното си положение; извършено е повторно или предметът на престъплението е в големи размери. Уловената риба, другите уловени водни организми, както и уредите и средствата, с които е извършено престъплението, се отнемат в полза на държавата.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ