Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Акция на РДГ-Берковица в с. Габаре

Специализирана акция в землището на сeло Габаре, община Бяла Слатина, област Враца, бе проведена през почивните дни от служители на Регионална дирекция по горите – Берковица, Държавно горско стопанство – Враца  и Дирекция „Жандармерия”. Незаконните действия в горските територии в този район и необходимостта от превантивни действия са причината за предварителното планиране и осъществяване на операцията. В резултат са задържани един автомобил, 2 бензиномоторни триона, кон и каруца, както и 9 кубика дърва за огрев.

През месец септември горските инспектори при РДГ – Берковица са извършили 495 проверки за ползването на дървесина от горските територии, на превозни средства, транспортиращи дървесина, на обекти за съхраняване, преработка и търговията с дървесина и недървесни горски продукти, ловци, риболовци, физически лица. Съставени са 33 акта за установени нарушения на Закона за горите, лова и опазване на дивеча, рибарството и аквакултурите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ