140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Амбициозни планове за рибните ресурси на eзерото Байкал

Байкалският омул – най- популярната и масова риба, обитавала от древността най-голямото езеро в Русия, бе поставен пред критично изпитание: да го бъде или да не го бъде. Числеността му драстично намаля заради без­контролен улов и ширещото се бракониерство, вследствие на което руските власти взеха спешни мерки за спасяването му.

От 2017 година изцяло за­браниха промишления рибо­лов, а на местното население от автономната република Бу­рятия са разрешават съвсем минимални количества. Заси­лиха контрола по езерото, като обособиха мобилни патрулни екипи, които обикалят целого­дишно по суша и вода. Бе въ­веден някакъв ред, за какъвто в миналото и дума не можеше да става.

Същевременно се направи­ха крупни вложения по разра­ботване на нови производстве­ни мощности във ферми за отглеждане на омул и последващото му разселване в Бай­кал. Зарибителната кампания само през миналата година е реализирала над 400 мили­они рибки, които вече живеят на свобода. Увеличението е четирикратно в сравнение с предходните години.

На базата на цялата тази мащабна дейност по възста­новяване на основните рибни ресурси в езерото, наскоро шефът на „Росрыболов“ Иля Шестяков сподели, че през следващите 5 години попула­цията на омул трябва да бъде напълно възстановена и това да даде възможност за връща­не на промишления улов.

Това са много амбициозни планове на властите, но да не се изхвърлят чак толкова, защото проблемите с бракони­ерството не са решени оконча­телно. А щом има риба, мера­клии за лесен улов винаги ще се намерят.

***

Езеро Байкал се прости­ра в южната част на Източен Сибир, на границата между Иркутска област на Русия и руската република Бурятия. Площта му е 32 хиляди кв. км, а водният обем – 23 хиляди куб. км. Това е най-големият сладководен резервоар на Зе­мята с над 20% от световните запаси на сладка вода.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ