140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Амурските тигри надигат глава

Дълбоко в замръзналите гори на руския далечен из­ток популацията на един от най-потайните и най-вели­чествени хищници на пла­нетата вече се стабилизира. Сибирските тигри, известни още като амурски тигри, са най-едрите представители на семейство котки в Азия. Те са преживели войни, унищожителни бракониер­ски акции и огромна загуба на естествените си хабита­ти. Въпреки почти тотално­то изчезване на вида, към момента числеността на амурските тигри вече е на завидно равнище.

През 2010 г. руското пра­вителство сложи началото на много сериозна борба с бракониерството, което едва не лиши планетата от този невероятен вид тигри. Предприети бяха и редица други мерки, целящи по­добряване условията на живот и безпрепятственото придвижване на сибирските тигри по време на техните дълги преходи.

Според обобщени данни на руското министерство на околната среда от 2018 г. популацията на вида на­броява 500 възрастни инди­вида и 100 малки. Руското правителство се надява до 2023 г. общата численост на амурските тигри да достиг­не 700.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ