140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Аналитичното планиране на ловностопанските дейности става водещ приоритет

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Регионална среща-съвещание – София

На 26 октомври в сградата на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ се проведе регионална среща-съвещание на ръководството на НЛРС-СЛРБ и специалистите по лова в сдруженията от София-град и София-област. Председателят на Националната организация инж. Иван Петков представи на щатните служители от софийските сдружения детайлна информация по голям брой теми, касаещи съвременното развитие на ловното дело в страната. Направи силно впечатление, че той предначерта все по-голямата роля, която ще играят специалистите по лова, за да могат сдруженията да започнат да се приближават до високите стандарти, които демонстрират в организационно отношение ловните гилдии в страните-членки на ЕС.

Иван Петков бе категоричен, че оттук нататък ежегодно ще се провеждат минимум 2-3 подобни срещи-съвещания с щатния състав на сдруженията, а отделно от това се предвижда специалистите по лова да преминат и обучение с външни лектори за придобиване на съвременни познания по ловно стопанство и управление на дивечови популации. Това се налага, тъй като служителите в сдруженията ще трябва да си изработят нов стереотип на работа по отношение на събирането и анализирането на информация за дивеча, местообитанията, климата и редица други фактори, влияещи върху ловното стопанство, за да са в състояние да планират адекватно своите дейности. Това ще помогне също и за много по-детайлното и разнообразно отчитане на работата, осъществявана от ловно-рибарските сдружения и членуващите в дружините ловци.

НАЦИОНАЛНА ЛОВНА СТРАТЕГИЯ

С оглед предстоящото изготвяне на Национална ловна стратегия, все повече ще се разчита на приноса на подготвени кадри от системата на Съюза, тъй като именно специалистите по лова имат пряк досег с реалностите, проблемите и постиженията в техните райони. Чрез събирането и анализирането на информация щатните служители ще бъдат ключово звено при изготвянето на дългосрочна Национална ловна стратегия, която да доближи страната до постиженията, които сме имали в миналото.

Като част от дейностите, при които може да се регистрира сериозен напредък в немалко сдружения, Иван Петков посочи работата с местните власти и арендаторите. Той даде пример с някои сдружения като кърджалийското и пловдивското, при които няма проблеми с палене на стърнища и там дивечът се чувства много по-комфортно.

АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Председателят на НЛРС-СЛРБ представи на присъстващите информация за африканската чума по свинете, която стана причина за смъртта на милиони домашни и диви свине в Русия, Грузия, Беларус, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Полша и вече е достигнала до границата между Молдова и Румъния. Иван Петков разясни, че на много места се налага избиване на огромен процент от популациите от диви свине, за да се ликвидира смъртоносната болест, за която все още няма ваксина. В Беларус дори са взели решение за унищожаване на всички диви свине на територията на страната. В Русия са били избити 600 хил. домашни и 40 хил. диви свине.

ВНОСКАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ДИВЕЧ

Вноската за стопанисване на дивеч, която ежегодно плаща всеки ловец, бе сред другите теми на дискусията. Нейният размер следва да се повиши от 50 на минимум 60 лева, за да могат сдруженията да изпълняват задължителни нормативни изисквания в бъдеще. Въпреки че България е най-бедната страна в ЕС, не можем да си позволим да неглижираме базови нужди на ловното стопанство.

ЛОВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

По отношение на Закона за лова и опазване на дивеча председателят на НЛРС-СЛРБ сподели личното си мнение, че най-вероятно така дълго чаканите промени няма да минат на второ четене в парламента до края на годината, въпреки че има обещания за това от представители на властта. Иван Петков подчерта, че най-важно е изготвянето на нов закон и дългосрочна Национална ловна стратегия.

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДИВЕЧ

Преди началото на дискусиите в залата думата взе управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев, който първо предостави информация за извършените и за текущите дейности за осигуряване на най-високо качество на дивеча, който се предлага за разселване на ловните сдружения. Той изрази увереност, че през 2017 г. заявките на ловците ще се изпълняват в срок и при възможно най-добри условия, което вече е утвърдена практика на фирмата.

АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗА сп. „ЛОВ И РИБОЛОВ“, в. „НАСЛУКА“ И WWW.DIVOTO.BG

Втората тема, по която говори инж. Бечев, бяха съюзните издания – списание „Лов и риболов“ и вестник „Наслука“, и набиращия все по-голяма популярност интернет сайт www.divoto.bg. Въпреки огромните трудности един медиен продукт да се издържа на изцяло пазарен принцип, „Лов и риболов“ и „Наслука“ не само оцеляват, но и се подобрява съдържателното и печатарското им качество.

Въпреки че не всички сдружения оценяват подобаващо усилията да им се предоставят възможно най-добрият вестник и списание на ловно-рибарска тематика, надеждите са, че абонаментната кампания за следващата година тепърва ще набере допълнителна скорост.

Отношение по темата взе и председателят на Националната организация инж. Иван Петков, който сподели, че звучи крайно нелогично сдруженията да не абонират всеки председател на дружина в състава си за сп. „Лов и риболов“ и в. „Наслука“. Той също така изказа лична позиция, подкрепяна от много други ръководни фигури в ловната гилдия у нас, че всеки нов ловец трябва задължително да бъде абониран за съюзните издания от съответното сдружение за първата година от своя ловен път, за да може да му се гарантира първоначалната „доза“ специфични практически и теоретични познания и усещането за духа и традициите на ловджийството в България. Само по този начин може да се направи стъпка към предаване на щафетата между поколенията, тъй като не е тайна, че на много места връзката между млади и стари се губи тотално поради липсата на междуличностна комуникация.

WWW.DIVOTO.BG – СЪВРЕМЕННИЯТ ПЪТ КЪМ ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ

Управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев разясни  изключителните функционални характеристики на www.divoto.bg. На сайта, освен разнообразна, компетентна и своевременна информация от света на лова, риболова, екологията, кинологията, оръжейното дело и др., всяко ловно-рибарско сдружение има свой собствен мини-сайт, който може да управлява самостоятелно, след като получи нужните детайли от „Сокол-БЛРС“ срещу заплащане на практически символичен годишен абонамент за подобна услуга, в която е включена и цялостната техническа поддръжка.

Интересът към сайта расте непрекъснато. Надеждите са, че www.divoto.bg ще се превърне в един от водещите сайтове в Европа, представящи дейността на структурите в една национална ловна организация. Идеята е сдруженията да започнат сами да споделят и обменят информация за своята дейност, позиции, членове, постижения, интересни идеи. Естествено те могат да качват и богат снимков материал и да управляват своите мини-сайтове по собствено усмотрение, без да се притесняват за обема на информацията. Именно това е съвременният път към по-добра комуникация – както между сдруженията, така и от тях – към широката общественост.

Чрез www.divoto.bg България има шанс да постигне нещо, което много други държави в Европа не успяват доста време, въпреки настойчивите опити – да обединят ловните си структури в единна работеща интернет платформа, която да е от полза както за ловците, така и за обществото.

АНАЛИЗ НА ДИВЕЧОВИТЕ ЗАПАСИ

Срещата на ръководството на НЛРС-СЛРБ със специалистите по лова в сдруженията от София-град и София-област завърши с анализ на различни данни, касаещи дивечовите запаси в региона. Дискусията поведе Стилиян Герасков, главен експерт в направление „Лов“ към Националната организация. Участие взе и Ради Радев, главен експерт в направление „Съюзно-организационен живот“ към НЛРС-СЛРБ. Специалистите по лова обмениха ценен опит помежду си, търсейки практически решения на различни проблеми, с които се сблъскват.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ