140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Атаката на спрея – Внимавайте с дозировката на атрактантите

атрактантите

В съвременния риболов допълнителната обра­ботка на захранки и примамки с цел въздействие върху обонянието на рибите е нещо съвсем резон­но. Разработени са множество от атрактантите – пра­хообразни, течни, във вид на спрей. Всички те имат за цел да издигнат реномето им в погледа и вкуса на водните обитатели, без значение дали се чи­слят към мирни или хищни видове.

Старите кримки от състеза­телния риболов въведоха ат­рактантите отдавна, тестваха ги в различни условия и през различни сезони. На базата на практически наблюдения беше разработена методика на про­изводството им от водещи фир­ми в бранша, като се обособи и класификация – за определен вид риби, със специфична ми­ризма на плодове, есенции, подправки. Сред най-популяр­ните по ефективност спрейове са с аромат на мед, ванилия, анасон, карамел, екзотични плодове и т.н. Тези атрактан­ти са с афинитет към мирните риби, докато спрейовете за хищници имат миризма на тор­ни и земни червеи, рибено мас­ло, животински вътрешности.

атрактантите

Как да се обработи примамката

с определен вид спрей? Не бива да се изпукват патро­ните наведнъж. Еднократно впръскване към заложеното на куката царевично или житно зърно, топче тесто, торен или бял червей. Ако обработката има ефект и рибата реагира в скоро време, процедурата се повтаря. Ако безразличието продължи, тестваме с друг аро­матизатор. Все пак не е редно да се играе на сляпо. Всеки спрей има етикет с конкретното предназначение и няма как да не се съобразяваме с него. Но ако тестовете не дадат резул­тат, може да се импровизира с друг флакон, който е насочен към други риби.

Атрактантите са полезни и при обработка на захранваща­та смес. Ако ще е при риболов на плувка – спреят впръсква приготвените за замятане топ­ки. Ако ще се лови на фидер – струята би била по-актуална директно върху току-що на­пълнената хранилка. Нищо не пречи второто впръскване да е насочено към примамката. Има хранилки от такъв тип, които за­ задържат съдържанието си и само аромата на храната се разнася наоколо от водното течение. Така атрактантът не­изменно ще стигне до обоня­нието на рибите и те

ще потърсят източника на благоуханието

атрактантите

Впрочем, предпочитанията на мирните риби към опреде­лен аромат се променят през сезоните. Но дотук с теорията. Да отбележим някои акценти от практиката и наблюденията на опитни риболовци, ползвали атрактантите и ангажирали се с наблюдения върху конкретните им действия.

Едрата платика харесва аро­мата на карамел през лятото. Ванилията пък е универсален аромат, въздействащ на кара­куда и бабушка. Медът е прио­ритет на шарана, но тази риба има толкова много почитатели, че относно нейните предпочи­тания може да се говори много. Не е случайно, че консервирани царевични зърна се продават с най-различни миризми – на анасон, чесън, ванилия, шоко­лад, скопекс и др. С атрактантите задължително се обработват и бойлите, нищо че при тях аро­матизирането е неизменна част от производството им. Като най-популярни и ефективни шаранови атрактанти се очер­тават Sorten, Tutti Frutti, Scopex.

Но с обработката на примам­ките трябва да се внимава. В никакъв случай да не се работи на принципа „колкото повече – толкова по-добре”.

Предозирането като нищо ще отблъсне рибите

По-добре по малко, като по­степенно се увеличава дозата по време на следващите тесто­ве, отколкото да се окаже, че примамката вече „вони” и това ще има обратен ефект. Нека само я погъделичкаме по обо­нянието и подразним апетита й. Другото е лесно – уверено къл­ване и последващи емоции…

Даниел ДОНКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ