Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Атанас Добрев, зам.-министър на земеделието, храните и горите:

“Приемете искрените ми поздравления по повод 120-годишнината на вашата организация. Това е важна дата в историческия календар на сдружението и отбелязва значимата му роля за организирания лов и риболов в страната. Вашата организация е с утвърден международен авторитет и с отлични позиции в гражданското общество на България. То е почитано и утвърждавано от хората и от институциите, с които работи успешно в защита на интересите на своите членове, за запазване и умножаване на дивечовото богатство и разнообразието на нашата природа. Като едно от най-старите ловно-рибарски дружества в Европа сдружението ви се откроява с възход през последните години на своето съществуване с приноса на всеки свой член за развитието на ловно-рибарските традиции в страната.

МЗХГ има силна ангажираност към ловния и рибарския сектор и ще отбележа, че работим успешно заедно с вас за едно балансирано развитие на ловното и риболовното стопанство в България. Вашите членове спазват дисциплина и респект към действащото законодателство, както имат и отговорно отношение към зеленото богатство на страната, което да завещаем на бъдните поколения. Разбирам тръпката ви от съприкосновението с природата по време на ловни и риболовни излети, но осъзнавам и високата отговорност, която трябва да носим в тези моменти.

Убеден съм, че можем да работим за доброто име и привлекателността на България като световна ловна дестинация – цел, която е обща и ни мотивира за общи усилия.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ