140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Атрактивни ловджийки с прецизни изстрели

атрактивни ловдийки

Спас Спасов, в. “Наслука”

Новосформираният бъл­гарски дамски ловен клуб „Аврора” проведе първото си публично мероприятие. Това се случи на стрел­бищния комплекс на ЛРС „Чардафон”-Габрово.

Пред­ставителките на женското лоби в мъжкото хоби бяха изключителна атракция за колегите си от местното сдружение, тъй като със­тезанието им се състоя по време на провеждащия се вече 25 години ловен събор, точно седмица преди откри­ването на ловния сезон.

Дамите допринесоха с естествената си изтънче­ност за уникалността на предсезонните празненства на габровци. Ето какво каза председателят на сдруже­ние „Чардафон” Венцислав Маринов:

„Всяка година уикенда преди откриването на лова провеждаме нашия елитен, традиционен дру­жествен турнир по ловна стрелба, за да могат ло­вците да извадят пушките, да погърмят, да проверят и поне малко да настроят мерника преди началото на сезона.

Тази година отпра­вихме покана към колежките от БДЛК „Аврора”, на които в деня след нашия празник дадохме възможност да ор­ганизират първото си със­тезание по ловна стрелба в дисциплините „Скийт” и „Бя­гащ заек”. Благодарение на дамите стана един велико­лепен, запомнящ се ловен уикенд преди откриването на сезона.”

В БДЛК „Аврора” членуват 22 представителки на неж­ния пол. На стрелбището на ЛРС-Габрово освен предсе­дателката на клуба Зорница Николова, зам.-председа­телката Соня Андонова, членът на УС Гергина Въле­ва бяха и повечето от оста­налите „аврори“.

Турнирът по ловна стрел­ба бе спечелен от предста­вителката на ЛРС-Дими­тровград Гергана Делчева. Веднага след нея се наре­ди Цветелина Василева от София, а трета (бел. авт. – след престрелка с втората) се класира Цветелина Ан­донова от ЛРС-Пазарджик.

Много емоции предизвика състезанието между лов­джийките „За колко време се приготвям за лов”. При сигнал, символизиращ зву­ка на сутрешната аларма за събуждане, дамите от почти легнало положение трябва­ше да си обуят чорапите, обувките, да си сложат шап­ка, да вземат пушката и на бегом да стигнат до позици­ята за стрелба, да заредят и с два патрона да повалят бягащия заек. Ако това ста­неше с първото попадение, те получаваха 10 точки, а при успех от втори опит се даваха 5 точки.

Най-бърза и точна бе Цветелина Васи­лева, която приключи своя тур за 16.54 сек. и актив от 10 точки. На всички призьо­ри бяха раздадени купи и награди.

Цветелина Андонова в действие

атрактивни ловдийки

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ