Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Анелия Славейкова

Във Витоша, Верила и Плана планина дивата свиня бавно се завръща

Във Витоша, Верила и Плана планина

Във Витоша, Верила и Плана планина, където се намират голяма част от предоставе­ните за стопанисване райони на дружините от ЛРС-София-юг, дивата свиня бавно се завръща. Това отчетоха на своето общо го­дишно събрание ловците от сдружението. Отчетен доклад за дейност­та поднесе на делегатите на общото събра­ние председателят Алеко Ди­нев. Той съобщи, че през 2023 г. членството […]

Във Витоша, Верила и Плана планина дивата свиня бавно се завръща Read More »

В ЛРС-Шумен доотглеждат и адаптират 1240 фазана

шумен разселване

Ловци от ЛРС-Шумен настаниха във во­лиер 1240 фазана, в които ще дооглеждат и адаптират в продължение на 25-30 дни. Малките, 45-дневни дивечови птици, пристигнаха със спе­циализиран за целта транспорт на фирма „Сокол -БЛРС“ от производственото стопанство в Русе. „Качеството на птиците е от­лично. Нито едно фазанче не сме загубили при превоза от фермата до волиера“

В ЛРС-Шумен доотглеждат и адаптират 1240 фазана Read More »

80 диви заека обогатиха ловните полета на ЛРС-Сливница

зайци сливница

Диви зайци, фермено произведени в дивечовото стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ в Сливен, обогатиха ловните полета на ЛРС-Сли­вница. Ловците разселиха двумесечните зайчета след предварител­но доотглеждане във волиер за адаптация на дивеч. Дивите зай­ци са разпределени между 10 от общо 17-те дружинки на ЛРС- Сливница, които стопанисват райони с най-добри местообитания за този вид дивеч. „Това са

80 диви заека обогатиха ловните полета на ЛРС-Сливница Read More »

Отчетоха отличен сезон в ЛРС-Разград

разград събрание

Отличен сезон и преизпълнение на плана за ползване в частта за отстрел на хищници отчетоха на отминалото общо събрание ловците от Ловно-рибарско сдружение „Сокол“ в Разград. При план 742 чакала са отчетени 918, преизпълнението е с 123%. При  лисиците преизпълнението е с 108% – планираните за отстрел животни са били  651, а отчетените 705, съобщи

Отчетоха отличен сезон в ЛРС-Разград Read More »

ЛРС-Брезник – Избраха зам.-председателя Цветан Георгиев за председател

цветан георгиев

Цветан Георгиев, досега­шен зам.-председател на Управителния съвет на ловно-рибарско дружество “Сокол” – Брезник, е новият председател на сдружението. Решението бе взето на общо отчетно-изборно събрание на ловците и риболовците, след като делегатите гласуваха явно. Заседанието се проведе в народно читалище “Просве­щение-1870” в град Брезник. Номинацията на Георгиев бе и единственото предложение за нов председател. Досегашният,

ЛРС-Брезник – Избраха зам.-председателя Цветан Георгиев за председател Read More »

ЛРС-Разград – Ловци строят нов волиер на зелена поляна

разград волиер

Нов волиер за доотглеждане на ферме­но произведени фазани с капацитет над 3000 птици на възраст до 45 дни строят на зелена поляна ловци от Ловно-рибар­ско сдружение „Сокол“ в Разград. Мащаб­ният градеж се намира в м. „Кон Чапара“ в ловностопанския район на ЛРС-Сеново. Реализацията му се съфинасира от „На­ционална програма за устойчиво разви­тие на дивечовите запаси

ЛРС-Разград – Ловци строят нов волиер на зелена поляна Read More »

ЛОГО - СЛРБ