НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Kristiyan Popov

Дарените продукти

Коледно дарение на НЛРС-СЛРБ в детски дом за деца с увреждания

За втора поредна  Коледа Националното ловно-рибарско сдружение направи дарение към Дневния център за деца с увреждания в гр. Перник. Националната …

Коледно дарение на НЛРС-СЛРБ в детски дом за деца с увреждания Повече »

ОП "Околна среда"

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване

НЛРС – СЛРБ обяви процедура с предмет: “Доставка на специализирано оборудване за нуждите на проекта”, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на …

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване Повече »

Изпълнителна агенция по горите

ИАГ определи кои сдружения ще приемат нови ловци през 2021 г.

Със заповед от 27 ноември Изпълнителната агенция по горите определи максималния брой на ловците, които могат да членуват в ловно-рибарските …

ИАГ определи кои сдружения ще приемат нови ловци през 2021 г. Повече »

ОП "Околна среда"

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“

НЛРС-СЛРБ открива процедура за избор с публична покана с предмет:  „Провеждане на проучвания за оценка на състоянието на популацията на …

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за „Провеждане на за оценка на състоянието проучвания на популацията на вида „Планински кеклик (Alectoris graeca greaca, Meisner, 1804)“,“. Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик (Alectoris graeca graeca, Meisner, 1804)“ Повече »

Анани Любенов

Най-новият член на Съюза – Българският соколарски съюз

Българският соколарски съюз е най-новият член на Съюза на ловците и риболовците в България, след като на 13 октомври Управителният …

Най-новият член на Съюза – Българският соколарски съюз Повече »

Scroll to Top