ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Стоян Пашкуров

ЛРД– Арбанаси – За слуката си има сериозни причини

арбанаси лов

Няма как да не са доволни ловците от дружината във великотърновското село Арбанаси от отминалия ловен сезон за отстрел на диви свине. Те отчитат 15 уцелени животни, в това число три трофейни глигана. Няма друга дружина в сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново, която да се похвали с такава слука.Разбира се, причини за …

ЛРД– Арбанаси – За слуката си има сериозни причини Read More »

САЩ – Спипаха най-крупните бракониери в риболова чрез… спътник

бракониери спътник

Учени от Нюйоркския университет в САЩ се възползваха от информацията, донесена от сателитни снимки на спътник и проследиха популярната, но трудна за уличаване практика на нерегламентиран улов на ценни видове риби в Световния оке­ан. Идентифицирани са прегрешения и свръхулов на повече от 90 компании от Русия, САЩ, Великобритания, Китай, Южна Корея, Тайван, Испания и Холандия. …

САЩ – Спипаха най-крупните бракониери в риболова чрез… спътник Read More »

ЛРД-Суворово – Целогодишни са грижите за дивеча

суворово подхранване на дивеча

Ловните полета на ловно-рибарската дружи­на в Суворово са на площ 5814 ха, с разноо­бразен ландшафт и дивеч, за който се полагат целогодишни грижи, казва председателят Кос­тадин Ликов. ЛРС-Шумен – Масово подхранване на дивеча в тежките зимни дни Ръководството на дружинката осигурява всяка година по над два тона царевично зърно за подхранване на дивеча, като изградените …

ЛРД-Суворово – Целогодишни са грижите за дивеча Read More »

„Оживялата изложба” представя редки птици

оживялата изложба

„Оживялата изложба“ е представена в Природона­учния музей в Бургас. Целта е да популяризира усилията за опазването на редките птици, обитаващи трансгра­ничните райони на трите съседни балкански държави – България, Гърция и Тур­ция. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с царския орел, черния ле­шояд, червеногушата гъска и речната рибарка и тяхната значимост. Информационно табло разказва …

„Оживялата изложба” представя редки птици Read More »

Франция – Призив за утвърждаване ролята на ловната общност

франдия ловна общност

За утвърждаване на ловната общност, която пре­търпява тежки времена в не една европейска дър­жава поради различни ре­стрикции, свързани както с глобалната пандемия, така и с болести, разпрос­траняващи се по животни­те, Френската национална ловна федерация публи­кува следното официално становище относно ролята на ловците в съвременното общество: „В наши дни 60 % от по­знатите болести, от които …

Франция – Призив за утвърждаване ролята на ловната общност Read More »

Извадиха щука 8,3 кг от корекция на Янтра

щука

Горнооряховецът Благой Стефанов (39 г.) е запален щукар и дори през януари не спира да си търси късмета. А слука­та идва при най-упоритите и постоянни. Ето какво разказва той. „На 10 януари (неделя) отидох на старото корито на Янтра при село Върбица с надежда да ударя някоя едра щука. На места се виждаше леко заледяване, …

Извадиха щука 8,3 кг от корекция на Янтра Read More »

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ