Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Баластриери и стари речни корита утешават рибарите

баластриери и речни корита

В периода на забраната за риболов заради раз­множителен процес на пролетно-лятно размножа­ващите се риби, за утеха на най-запалените риба­ри се оставят достъпни някои водоеми, обявени в списък към заповедта за забрана, подписана от земеделския министър. Като че ли най-голям инте­рес представляват обособените действащи или бивши баластриери, както и стари речни корита, наричани от рибарската общност корекции.

Повечето от големите реки в Северна България са кори­гирани още от времената на социализма. Старите речни ко­рита се заблатиха с годините, бреговете им обраснаха и ста­наха трудни за достъп. Някои пресъхнаха и бяха забравени, други обаче се подхранват от подпочвени води или от бли­зостта на реките и продължават да държат риба.

баластриери и речни корита

По тях може да се ловят хищници (щука, костур, даже може да изненада и сом), а има и достатъчно разнообразие от мирни риби (каракуда, платика, бабушка, червеноперка, лин, уклей).

Такива водоеми има във Великотърновско и Русенско (по поречието на Янтра), но корекции мамят рибарите и в Ловешко (по река Осъм), и в Плевенско (по реките Искър и Вит). Не всички попадат обаче в разрешителния списък, така че навременна справка ще по­могне да се избере подходяща­та за риболов дестинация.

Другите атрактивни възможности за риболов са баластриерите – някои край големите градове, други по поречието на Марица и Тунджа. Софиянци по тради­ция се радват на неограничен достъп до баластриери в землищата на Долни Богров, Чепинци, Световрачане, Че­лопечене. В Пазарджишко има обособени баластриери край Марица, а в Старозагорско – така наречените пресевни на Тунджа, някои свързани с ре­ката, други затворени и без до­пир до речна вода. Тази година са достъпни и два водоема от такъв тип в Сливенско.

баластриери и речни корита

Какви са „горещите новини” свързани с резултатен риболов по тези популярни обекти?

По корекциите на Янтра се получава резултатен улов на каракуда. Това е най-много­бройната риба там и не слу­чайно е най-чест гост в живар­ниците на местните рибари. Щуката също е сред търсените риби, но хищникът е привикнал при обичайното маловодие да живее в състояние на повише­но внимание и трудно се лъже, особено ако се търсят по-едри риби. Затова и в улова преоб­ладават щуки до килограм.

Динамичен и резултатен улов става по пресевните на Тунджа. Там в истински про­летен хит се превърна моруна­шът. Тази риба показва трайно присъствие през последните години и се налага като доми­ниращ вид, въпреки конкурен­цията на бабушки, платики, уклеи.

баластриери и речни корита

Като че ли софийските ба­ластриери засега разочароват, вероятно заради продължило­то хладно време през тази про­лет. По тях резултатите се дос­та скромни – ще се излъже я уклей, я бабушка, но като цяло силните риболовни дни се очакват.

Поне така твърдят рибари от „постоянното присъствие”, за които оптимизмът е неизменна черта от характера.

Както се вижда, възмож­ности за риболов по време на всеобщата пролетна забрана не липсват. Да не подценява­ме и частните и арендовани водоеми, които доста се нам­ножиха. По тях риба има дос­татъчно, но правилата са други и обикновено са на принципа „хващаш-плащаш“. Но си имат своите привърженици и в това няма нищо лошо. Важно е все­ки да намери удовлетворение от риболова по своя си начин.

Даниел ДОНКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ