140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

България е сред страните с най-много вековни гори в Европа

България се нареди на едно от първите места в Европа по биологично разнообразие и площи на гори във фаза на старост.

Това се случва след заповед от този петък (4 ноември 2016 г.) за определяне на 7 % (109 000 хектара) от местообитанията в зоните по Натура 2000 като гори във фаза на старост в държавните горски територии. За нея съобщава Изпълнителната агенция по горите.

Така България се нарежда на едно от първите места в Европа на страните с най-много гори, определени с такъв статут, подчертават от агенцията. Резултатите са изпълнени по проект на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за опазването на горите във фаза на старост.

Горите във фаза на старост са важни с функциите си за съхраняване на ценен генофонд. Те спомагат за опазването на биологичното разнообразие и имат важна функция за подобряване на водния баланс на екосистемите.

Горите във фаза на старост дават възможност да се изучава естествената динамика на растителността, възобновителните процеси, структурата на дървостоите и природните нарушения. Изучаването на естествените процеси, които се развиват в тях подпомагат устойчиво да се стопанисват останалите гори. 

Издадената заповед е значима стъпка за защита на дивата природа в България, коментират природозащитниците от WWF. Тя е резултат от дългогодишните усилия на лесовъди и природозащитници да удовлетворят обществените очаквания и е отражение на съвременните схващания, че гората не е само дървесина.

Освен емоционалната им стоойност, вековните гори имат най-голямо значение за опазване на водите, пречистване на въздуха и съхраняване на биологичното разнообразие.

“Заповедта на МЗХ произтича от ангажиментите, поети от държавата, за прилагане на европейското природозащитно законодателство по отношение на екологичната мрежа Натура 2000”, коментира Нели Дончева, ръководител “Гори” във WWF.

По примера на други европейски държави определен процент от горските местообитания в Натура 2000 се оставят без човешка намеса. Това може да бъде образец за установяване на баланс между икономическите, социалните и природозащитни интереси.

За защита на вековните гори през последното десетилетие със своята дейност допринасят Институтът за гората към БАН, Лесотехническият университет, Коалицията “За да остане природа в България” и лесовъди в горските стопанства.

WWF проучи над 150 000 хектара гори в Западни Родопи, Стара планина и Средна гора. Благодарение на теренните експедиции са установени и картирани 25 000 хектара вековни гори със съвременни научни методи. Част от тези гори са включени в заповедта на министерството.

Александър Дунчев, експерт “Гори” във WWF напомня, че грижата и задължението да се опази този безценен ресурс не е само на държавата, а и на всички граждани.

Публичната онлайн платформа на WWF за горите в България е достъпна за всеки и на нея може да се открие къде са вековните гори и при нужда да се използва за тяхната защита.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ