Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Белгия – Обществото подкрепя ловните организации и дейността им

белгия подкрепа

Наскоро проведено об­ществено проучване, поръ­чано от ловните организации в Белгия, разкри убедителни данни за социалното прие­мане на лова в страната. 77 процента от участвалите в проучването са или неутрал­ни, или подкрепят лова, кога­то се извършва в рамките на закона. Това показва ясно, че населението на Белгия под­крепя законно осъществява­ния лов.

Проучването извади на светло необходимостта от повишена осведоменост и образование относно лова, като 90% от участниците в изследването признаха огра­ниченото си разбиране по темата. Това показа необходимостта за ловните органи­зации в страната да си съ­трудничат в образователни инициативи за повишаване на осведомеността относно широкия спектър ползи от лова, включително приноса му към биоразнообразието и усилията за опазване на при­родата.

белгия подкрепа

68 процента от респонден­тите в Белгия сочат в своите отговори или неутрално отношение, или одобряват задържането на законно добити трофеи, при положение че ловът до­принася за опазване на би­оразнообразието.

За Федерацията на евро­пейските ловни асоциации (FACE) резултатите от про­учването са доказателство за успешните усилия за опазване и управление на дивеча, предприети от лов- ците в Белгия. Според ор­ганизацията има потенциал за бъдещи образователни и комуникационни инициативи, които могат допълнително да засилят приемането на лова в региона.

Констатациите от това про­учване проправят пътя за подобряване на обществения имидж на лова в Белгия. Те подчертават съществената роля, която информираният диалог и ангажираността на общността играят за насър­чаване на положителното възприемане на лова.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ