140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Благоевградска област – Таксацията се извърши без подценяване

таксация благоевградска област

Всяка година в края на зимния сезон и началото на пролетта съобразно законовите изисквания всички сдружения трябва да организират извършването на таксация на дивечовите запаси в ловните полета. Това е дългогодишна практика и методиката, по която тя се извършва, е уточнена и се познава от ловците. Няма спор за смисъла и ползите от тази важна ловно-стопанска дейност, върху чиито сведения се планира отстрелът на съответния вид дивеч в предстоящия сезон.

И в осемте ловни сдружения на територията на Благоевградска област те се проведоха през втората половина на месец март. Ръководствата навреме информираха дружинките за графика на провеждането на таксацията, така че в нея да участват по-голям брой ловци в одобрени ловни участъци и при максимално добра организация.

Държавните горски стопанства на територията на областта навреме уточниха графика на техните служители, които трябваше да присъстват на таксацията и да съблюдават за точната статистика при попълването на сведенията.

Задълбочени анализи на данните тепърва ще се правят от заинтересованите ведомства. Общото впечатление е, че тенденцията за намалени запаси от дива свиня в подножията на Рила и Пирин  продължава с малки изгледи за положителна промяна.

Данните от Благоевградска област сочат, че най-добри са запасите в планините Влахина, Малешевска, Огражден, Славянка и Родопите. Точната статистика се допълва от оставени следи край  хранилките и видеонаблюдение, което все по-често се използва от дружинките и представлява безпристрастен регистратор.

И в осемте сдружения от Югозапада се отчитат нарастващи запаси от сърна и заек, а за пернатия дивеч решаващи са разселванията на различни видове.

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ