140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Британската ловна асоциацията приветства нов учебен предмет

великобритания учебен предмет

През 2025 г. във Великобри­тания природознанието ще бъде въведено като избира­телен учебен предмет в гим­назиалния курс на средното образование.

Британската асо­циация по стрелба и опазване на дивата природа (BASC) при­ветства това решение и публи­кува своето становище по въ­проса. Според организацията новият предмет ще подготви бъдещи лидери на страната за отговорността, която трябва да се поеме към дивата природа.

Протестите на испанските ловци спасиха пъдпъдъка като ловен обект в страната

Къртис Мосоп, ръководител на отдела за подрастващи към BASC, заяви, че приро­дознанието има потенциала да ангажира хиляди деца всяка година с теми като опазване и устойчиво ползване на приро­дата, взаимодействия между видовете, климатичните про­мени и начините за по

лзване на земята. Ето какво още спо­дели той: „Средно децата пре­карват по 40 часа седмично пред екран, а само 70 минути сред природата. Надяваме се, че новият учебен предмет ще подобри баланса между тези две крайности и ще създаде страст към природата в една напълно нова група от млади хора.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ