140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Броят обикновените видове птици

броят птици

Сезонът на мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) започна. Всяка година от 2004 насам се събират дан­ни с помощта на доброволци, които ни позволяват да просле­дяваме състоянието на различ­ни видове и така да разберем какво се случва с природата.

МОВП е инициатива, в която ключова роля играят усилията на стотици участници. Ежегод­но се извършват три посеще­ния на предварително избрано от всеки място:

• Между 15 и 30 април, първо посещение: избиране на марш­рута за броене

• Между 15 април и 15 май, второ посещение: преброяване на птиците в избраното място (препоръчваме първото посе­щение да е в началото на май)

• Между 15 май и 15 юни, трето посещение: повторно преброяванее на птиците в съ­щото избрано място по същия маршрут (препоръчваме второ­то посещение да е в началото на юни)

броят птици

Събраната информация ни разкрива какви процеси проти­чат в средата, в която живеят птиците и ние, хората. Резул­татите от преброяването ни насочват какви мерки да пред­приемем за опазването на при­родата у нас и в Европа.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ