Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Часът на Земята – Глобални действия за опазване на природата

Най-знаковата природоза­щитна инициатива е Часът на Земята на WWF. Точно в 20:30 ч. на 30 март милиони хора по света ще изключат символично осветлението в домовете си за един час, за да покажат своя ангажимент към планетата. Данните от доклада на WWF „Жива пла­нета“ сочат, че днес ние уни­щожаваме природата с без­прецедентни темпове. В тази връзка Часът на Земята иска да вдъхнови глобални дейст­вия за нейното опазване и да покаже какво влияние могат да имат малките постъпки върху голямата планета.

От Айфеловата кула до Операта в Сидни и от Емпа­йър Стейт Билдинг до Бурж Халифа в Дубай хиляди ем­блематични сгради ще изга­сят светлините в знак на со­лидарност и за да насърчат правителствата, бизнеса и отделните хора да дадат своя принос към изграждането на устойчиво бъдеще за всички.

Тази година се очаква милиони хора от безпреце­дентните 188 държави дасе съберат, за да надградят започнатото и да насочат общественото внимание към негативния ефект от клима­тичните промени и загубата на биоразнообразие.

Часът на Земята е много повече от 60 минути на тъм­но. През последните години в резултат от инициативата бяха постиганати поредица от символични победи в име­то на природата. Движението помогна за създаването на 3.5 млн. ха защитена морска зона в Аржентина. Преди приемането на закона едва 1% от крайбрежния район на южноамериканската страна беше защитен.

Часът на Земята вдъхнови засаждането на 500 000 дър­вета върху ерозирала заради обезлесяване земя в Уганда. Хиляда от тях дари лично ми­нистърът на околната среда.

След подписка, подкрепена от 250 000 граждани, руската Дума одобри поправка в Зако­на за защита на околната сре­да и моретата. Новият закон изисква компаниите да пое­мат по-голяма отговорност запредотвратяване на нефтени разливи.

Миналата година Френска Полинезия извоюва протек­ция за 5 млн. кв. км от своите морета в защита на океански­те екосистеми.

Тайланд и Тайван въведоха образователни програми за опазване на околната среда в училище, а в САЩ моми­чета от скаутското движение инсталираха стотици хиляди енергоспестяващи крушки.

Инициативата на WWF стои още и зад засаждане­то на 17 млн. дървета в Ка­захстан; предоставянето на печки, ползващи енергия от възобновяеми източници, на семейства в Непал и Мада­гаскар; осветяването на до­мове със слънчева енергия в Индия и Филипините.

Посетете www.earthhour. org, за да разберете какво се случва на местата по света и да прочетете историите на хората, за това какво правят за нашата планета. Защото сега е нашето време да осигу­рим здраво и устойчиво бъде­ще за всички.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ