140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА КЪС РАЗКАЗ “ДИВОТО” 2016

Тричленно жури в състав: проф.Валери Стефанов, Лазар Мурджев и Мир Богоев определиха победителите в Националния литературен конкурс за къс разказ „Дивото“ за наградата „Дончо Цончев“.

Голямата награда – Стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 лева, тази година се присъжда на разказа „Децата на дивите гъски“, с автор Любомир Йорданов.

Първа поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 лева се присъжда на разказа „Сърниада“, с автор Димитър Стоянов Димитров.

Втора поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 лева се присъжда на разказа „Старата пушка“, с автор Евгени Стефанов Василев.

Първа награда в категория „Деца“, грамота и парична награда в размер на 100 лева, се присъжда на разказа „Истинските тръпки – лов и риболов“, с автори Тодор Ивайлов Тодоров и Александра Христомирова Михалева.

Честито на победителите!

Източник: Официален сайт на НЛРБ-СЛРБ  http://www.slrb.org/news/view/razkaz_2016/

СТАТУТ

на Националния ежегоден литературен конкурс за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”

2016 година, шесто  издание

Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели.

Под почетното председателство на Иван Петков – председател на Управителния съвет  на НЛРС-СЛРБ

Жури: Тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП

Литературен жанр: Къс разказ с обем до 3 машинописни страници със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др.

В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.

Времетраене: Конкурсът се провежда в рамките на единадесет месеца, в случая  – от 1 август 2015 г.  до 30 юни 2016 г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, ловния портал БГ Лов, електронния портал на НЛРС-СЛРБ.

Награди:

Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева.

Първа поощрителна награда – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.

Втора поощрителна награда –  грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева.

Една награда в категория “Деца” (до 14 г.) – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лева

Награждаване: Награждаването се извършва в рамките на Дните на лова и дивеча, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

Публикации: Най-добрите разкази се публикуват по преценка на журито в печатните издания на НЛРС-СЛРБ.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса за къс разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail:

snejina_mihailova@abv.bg

или на адрес:

гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова,

Срок до 30 юни 2016 г.

ЛОГО - СЛРБ