Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Честване на 95-годишнината на Беларуския ловно-рибарски съюз

Честване на 95-годишнината на Беларуския ловно-рибарски съюз

Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” гостува на Беларуската ловно-риболовна организация по повод на 95-та и годишнина. Организацията беше представлявана от Васил Василев – главен секретар на УС на НЛРС-СЛРБ и Александра Топузанска – международно сътрудничество към НЛРС-СЛРБ.

През първият ден от отбелязването на 95-годишнината се проведе официалната част от мероприятието в зала за тържества на местно читалище. Сред официалните гости бяха представители на различни министерства и държавни органи, вице-премиерът на Беларус, както и представители на ловните съюзи на Русия, Литва и България. Прочетоха се поздравителни адреси от гостите, като част от служителите бяха наградени за заслуги от представителите на държавните органи. Програмата беше допълнена и с развлекателна част – изпълнения на различни вокални и танцови ансамбли между отделните поздравления.

Вторият ден от празника по случай годишнината на Беларуския ловно-рибарски съюз, бе отбелязан с множество състезания в различни области, като – екстериорна киноложка изложба на различни видове ловни породи кучета (CAC), състезание по ловна стрелба, кулинарно състезание и риболовно състезание. Освен състезанията, организаторите бяха направили и трофейна изложба с представяне на различни трофеи на зубър, лос, благороден елен, сръндак, дива свиня, вълк и др.

В проведена среща между главния секретар на НЛРС-СЛРБ г-н Васил Василев и председателя на Беларуския ловно-рибарски съюз г-н Юрий Шумски стана ясно, че поради нарастващия проблем с болестта „африканска чума по дивата свиня“, се налага заличаването на цялата популация на вида в Беларус. За разлика от НЛРС-СЛРБ, Беларуският ловен съюз е държавно-обществено обединение, в което членуват физически лица. Дейността се управлява от Централно управление, което има регионални организационни структури. Контролната и охранителна дейност на горите, дивеча и рибата се извършва от Държавна инспекция за опазване на животинския и растителен свят, при президента на Република Беларус. В непосредствената охрана на дивеча и рибата са въвлечени повече от 660 служители, от които 270 извършват охранителна дейност на терен. Председателството е изборна длъжност, но предложеният за поста, става председател с изричното одобрение на президента на Република Беларус.

Беларуският ловно-рибарски съюз е член на Световния съвет по лова и опазване на дивеча(CIC), Международната федерация по риболовни спортове(FIPS) и Международната федерация по кинология (FCI).

В резултат на доброто партньорство между държавата и обществената организация, в националното законодателство са въведени високи санкции за бракониерство – всеки констатиран случай, се разглежда като углавно престъпление. Това, съчетано с постоянния контрол от страна на държавата поставя Беларус сред страните с най-малък процент на посегателство над дивия свят.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ