140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Членският внос в ЛРС–Павликени се увеличава, за да се изпълнят ловностопанските мероприятия

събрание павликени

Тревогата за популацията на дивата свиня беше една от основните теми в отчетния доклад на ловно-рибарското сдружение в Павликени. На годишното събрание неговият председател Валентин Колев засегна и отстрелът на пернат дивеч, на хищници.

Добре е, че няма неприятни инциденти по време на ловните излети. Те се организират добре, със задължителния инструктаж и внимание на всички участници.
Резултатите от отминалия ловен сезон обаче не са такива, каквито ловците биха искали да са. Ала е добре, че изпълнението на плана за отстрела на дива свиня бележи значителен ръст – от 4% през предходния ловен сезон на 23% сега.

Успешен ловен сезон в ЛРС-Ардино въпреки пандемичната обстановка

Затова през отминалия ловен сезон бяха организирани групови излети за отстрел най-вече на чакали и лисици и резултатите от тях са добри.
Много е важно и подхранването на дивеча през студените зимни месеци. Ловците се грижат да има достатъчно фураж, хранилките да се зареждат редовно.

Продължава обновяването на състава на ЛРС и попълването на свободните места в дружините с нови ловци.
На събранието на ЛРС-Павликени бяха приети задачите, които трябва да се изпълняват през тази година и новия ловен сезон. Единодушно беше гласувано за следващата година членският внос да бъде увеличен от 45 на 55 лв. Ловците са уверени, че това е крайно необходимо, за да се осигурят повече финансови средства, които са необходими за набавянето на достатъчно фуражи за изхранването на дивеча, за разселване, за поддържане на материалната база и въобще за нормален живот на сдружението.

Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ