НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Български Соколарски Съюз” – гр. София

Информация за контакт

Име: "Български Соколарски Съюз" - гр. София

Адрес: район Красна поляна, ул. "Суходолска" № 30

Имейл: info@falconry-bg.com

Мобилен: 0887 322 350

Управленски екип

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ