140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Сдружение риболовен спортен клуб “Острието” – гр. София

Информация за контакт

Адрес: ж.к. Младост 2, бл. 237, вх. Б, ет. 5

Пощенски код: 1799

Имейл: emil_petrunov@abv.bg

Телефонен код: 02

Телефон: 884-43-17

Мобилен: 0888 654 321

Управленски екип

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ