НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Сдружение център за спортен риболов “Шампион” – гр. Плевен

Информация за контакт

Адрес: жк "Дружба", бл. 134, вх. Г, ап. 12

Пощенски код: 5800

Телефонен код: 064

Мобилен: 0884 744 339

Управленски екип

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ