НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дружество на ловците и риболовците – гр. Генерал Тошево

Информация за контакт

Адрес: ул. "Трети март" № 9

Пощенски код: 9500

Имейл: s_dlr.gt@mail.bg

Телефонен код: 05731

Мобилен: 0889 158 302

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бежаново
 • ПЛСР Василево
 • ПЛСР Житен
 • ПЛСР Зограф
 • ПЛСР Изворово
 • ПЛСР Калина
 • ПЛСР Капиново
 • ПЛСР Кардам
 • ПЛСР Красен
 • ПЛСР Лозница
 • ПЛСР Люляково
 • ПЛСР Пастир
 • ПЛСР Петлешково
 • ПЛСР Писарово
 • ПЛСР Преселенци
 • ПЛСР Пчеларово
 • ПЛСР Росица
 • ПЛСР Спасово
 • ПЛСР Сърнено
 • ПЛСР Чернооково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ