НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество “Батак” – гр. Батак

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Батак
  • ПЛСР Нова махала

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ