ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Бели брези” – гр. Ардино

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

  • ПЛСР Ардино
  • ПЛСР Б. Извор
  • ПЛСР Ленище
  • ПЛСР Млечино
  • ПЛСР Русалско

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ