НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

“Ловно-рибарско дружество Червен бряг” – гр. Червен бряг

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бресте
 • ПЛСР Глава
 • ПЛСР Горник
 • ПЛСР Девенци
 • ПЛСР Койнаре
 • ПЛСР Лепица
 • ПЛСР Писарово
 • ПЛСР Реселец
 • ПЛСР Сохаче
 • ПЛСР Червен бряг
 • ПЛСР Чомаковци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ