НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество Червен бряг” – гр. Червен бряг

Информация за контакт

Адрес: ул. "Тома Петков" № 8

Пощенски код: 5980

Имейл: lrd.cherven.brqg@mail.bg

Телефонен код: 0659

Мобилен: 0888 478 512

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Бресте
 • ПЛСР Глава
 • ПЛСР Горник
 • ПЛСР Девенци
 • ПЛСР Койнаре
 • ПЛСР Лепица
 • ПЛСР Писарово
 • ПЛСР Реселец
 • ПЛСР Сохаче
 • ПЛСР Червен бряг
 • ПЛСР Чомаковци

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ