НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество “Дулово” – гр. Дулово

Информация за контакт

Адрес: ул. "Шуменско шосе" №41

Пощенски код: 7650

Имейл: snc.lrd.dulovo@abv.bg

Телефонен код: 0864

Мобилен: 0898 647 980

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Боил
 • ПЛСР Вокил
 • ПЛСР Добротица
 • ПЛСР Дулово
 • ПЛСР Звенимир
 • ПЛСР Зебил
 • ПЛСР Златоклас
 • ПЛСР Листец
 • ПЛСР Любен
 • ПЛСР Межден
 • ПЛСР Окорш
 • ПЛСР Паисиево
 • ПЛСР Правда
 • ПЛСР Руйно
 • ПЛСР Секулово
 • ПЛСР Скала
 • ПЛСР Таслаково
 • ПЛСР Чернолик
 • ПЛСР Яребица
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ