НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Ловно-рибарско дружество Елин пелин” – гр. Елин пелин

Информация за контакт

Адрес: бул. "Н. Вапцаров" № 1

Пощенски код: 2100

Имейл: lrd_elinpelin@abv.bg

Телефонен код: 0725

Мобилен: 0885 706 365

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Байлово
 • ПЛСР Белопопци
 • ПЛСР Г. Раковица – Огняново
 • ПЛСР Габра
 • ПЛСР Горна Малина
 • ПЛСР Крушовица
 • ПЛСР Макоцево
 • ПЛСР Мусачево
 • ПЛСР Равно поле
 • ПЛСР Столник – Елешница
 • ПЛСР Чеканчево

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ