НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловно-рибарско дружество – гр. Гълъбово

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Априлово
 • ПЛСР Венец
 • ПЛСР Главан
 • ПЛСР Гълъбово
 • ПЛСР Медникарово
 • ПЛСР Митьо Станев
 • ПЛСР Мъдрец
 • ПЛСР Обручище
 • ПЛСР Опан
 • ПЛСР Помощник
 • ПЛСР Средец
 • ПЛСР Тракия
 • ПЛСР Ястребово

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ