140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловно-рибарско дружество – гр. Петрич

Информация за контакт

Управленски екип

Ловностопански райони на сдружението:

 • ПЛСР Гега
 • ПЛСР Долене
 • ПЛСР Ключ
 • ПЛСР Коларово
 • ПЛСР Крънджилица
 • ПЛСР Кулата
 • ПЛСР Кърналово
 • ПЛСР Марикостиново
 • ПЛСР Петрич
 • ПЛСР Първомай
 • ПЛСР Яково

НОВИНИ ОТ ТОВА СДРУЖЕНИЕ

ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ

ЛОГО - СЛРБ